8-етапен план

Ето и нашият 8 – етапен план:

 1. Интервю с кариерен консултант на SWA Bildungsakademie (SWA).
 2. Решение на SWA дали това е оптималната възможност за теб.
 3. Курс по немски език в България чрез виртуалната Online Akademie VIONA®.
 4. Сертификат за немски език „GOETHE Pro“
 5. Сключване на договор с SWA(първото заплащане само при успешно посредничество!)
 6. Процедура за кандидатстване и установяване на контакт с фирми в Германия. (Важно: Нуждите на фирмите се съсредоточават върху студенти с различни специалности в областта на инженерната или компютърната сфера).
 7. Договор за дуално студентско обучение между теб, немската фирма и „Berufsakademie Sachsen – University of Cooperative Education Glauchau“
 8. Три годишно обучение, като при успешно завършване ще получиш международно призната немска диплома (например бакалавър по инженерство).

Избраната от нас фирма ще ти плаща по време на обучението стипендия/доход, от която ще можеш да се издържаш самостоятелно.

Предимствата на този модел?

 • Ние те съпътстваме от самото начало.
 • Цената на курса по немски език е по-достъпна от повечето други курсове, които позволяват директния прием  в немски университет.
 • Без такси за обучението.
 • Курса по немски е съобразен с твоето ниво на езика.
 • Разширен курс по немски език в немските университети (1 до 2 семестъра) води до допълнителни разходи за издръжка през този период и удължава времето до завършване на обучението.При нашият модел отпадат тези два варианта.
 • Предоставеният от нас Laptop за провеждане на курса по немски език ще бъде твоя собственост след завършването му.(Съответно калциона ще бъде върнат)
 • На разположение в Германия е българоговорящ партньр за връзка.
 • След успешното завършване на курса по немски и получаването на GOETHEpro-Zertifikats предлагаме пълна подкрепа (Komplett-Service-Packet)при търсенето на партньорски фирми, при търсенето на жилище, при подготовката за кандидатстване и персонализирана подкрепа и запознаване с практиките на немския пазар на труда и висшето образование. Също и привъпроси възникнали между теб и фирмата или Berufsakademie.
 • Финанцирането натака нареченият Komplett-Service-Packet ще започне само и единствено при сключването на договора между теб, фирмата и University of cooperative education.
 • Финанцирането на твоето обучение ще бъде осъществено чрез фирмата, която ние ще подберем за теб. (Това можем да направим само ако преди това сме добили позитивна представа за теб).Заплащането е между 600 евро и 900 евро на месец. Това ще определи самата фирма.
 • Това означава, че не е нужно твоите родители да са богати и също така не е необходимо да работиш при McDonald’s (което ще удължи , завършването на образованието), за да финанцираш обучението си.
 • Ежедневни разходи в саксония са значително по-ниски отколкото в Мюнхен например. Заплащането, което ще получаваш е напълно достатъчно, за да бъдеш финансово независим през тригодишното си обучение.
 • След само три години ще имаш международно признато академично образование.
 • След успешното завършване ще имаш голям шанс да бъдеш назначен на работа от фирмата при която си правил практиката (тъй като тя познава твоя потенциал) и то с добро заплащане.
 • Със завършване на образованието (където си придобил теоритични и практични умения) можеш разбира се да кандидатстваш за работа и на други места в Германия или България, или продължиш да учиш за следващата степен магистър (финансиране със собствени средства!)

Предпоставки за избора на този модел?

 • Този модел на обучение е подходящ само за силни ученици, които са способни да учат интензивно за кратко време.
 • Също така за ученици, които искат да завършат своето обучение в сферата на техниката и информатиката (само тогава има реален шанс да се установи контакт с фирмите).

Мариана Тодорова                                                           Dr. René Brunsch

Kontakt:

Dr. René Brunsch
SWA Connect GmbH
Barbarossastraße 20

karriereteam-bg@swa-bildung.de